Het Verbeteren van Adviesvaardigheden: Formule E = K x A

De kwaliteit van jouw advies (intern of extern) is deels afhankelijk van de inhoud. Jouw deskundigheid op het gebied is de basis.

Minstens zo belangrijk is jouw adviesvaardigheid. Een krachtige manier om de effectiviteit van je advies te begrijpen en te verbeteren, is door gebruik te maken van de formule van Maier: E = k x A, waar E staat voor Effectiviteit, K voor Kwaliteit en A voor Acceptatie.

Acceptatie van Advies (A)

De acceptatie van je advies speelt een essentiële rol in de effectiviteit ervan. Ongeacht hoe goed je advies is, als de ontvanger het niet accepteert, zal het weinig impact hebben. Acceptatie hangt af van hoe goed je in staat bent om een relatie op te bouwen en vertrouwen te wekken bij degene die je adviseert. Dit begint met het onderzoeken en leren kennen van de belangen van de ander.

Tips voor het Verbeteren van Acceptatie

Luistervaardigheid. Luister actief naar de zorgen en behoeften van de ontvanger. Door goed te luisteren toon je respect en begrip, wat de kans op acceptatie vergroot.

Empathie. Toon begrip en empathie voor de situatie van de ander. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en maakt je advies relevanter en persoonlijker. Let op: empathie is niet hetzelfde als ‘gelijk geven’.

Belangen verkennen. Neem de tijd om de belangen en motivaties van de ander te begrijpen. Dit stelt je in staat om je advies af te stemmen op wat echt belangrijk is voor de ander.

Duidelijke communicatie. Zorg dat je advies helder en begrijpelijk is. Vermijd jargon en wees concreet in je aanbevelingen.

Betrokkenheid. Betrek de ander bij het proces. Vraag om hun input en geef hen een gevoel van eigenaarschap over de oplossing.

De Formule in de Praktijk

Hoge Acceptatie van een slecht advies leidt tot slechte resultaten. Andersom zal lage Acceptatie van een kwalitatief goed advies leiden tot weinig of niks. Werk dus al in een vroeg stadium aan draagvlak voor jouw adviesrichting.

Voorbeeld: Stel dat je als adviseur een strategie hebt ontwikkeld. Door eerst de belangen en motivaties van je klant te onderzoeken en te begrijpen, kun je je strategie zo presenteren dat deze aansluit bij wat voor hen het belangrijkst is. Dit vergroot de kans dat ze je advies zullen accepteren en opvolgen, wat uiteindelijk leidt tot een hogere effectiviteit.

Conclusie

Effectieve adviesvaardigheden vereisen een balans tussen kwaliteit en acceptatie, met een sterke nadruk op het leren kennen van de belangen van de ander. Door continu te werken aan zowel je kennis en expertise (kwaliteit) als je communicatieve vaardigheden en relatieopbouw (acceptatie), kun je de effectiviteit van je advies maximaliseren. Onthoud de formule E = k x A als leidraad voor het verbeteren van je adviesvaardigheden en streef naar een evenwichtige benadering voor optimaal resultaat.

Anderen lazen ook :