Samen ontdekken

Klantcase Abiant Academie

Een goeie match  tussen medewerker en coach

Het on-boarding programma voor nieuwe medewerkers

Hoe is de Abiant Academie ontstaan?

“In 2015 zijn we gaan samenwerken met Werner. In eerste instantie organiseerden we een training voor de accountmanagers. Gaandeweg wilden we meer structuur geven en een ruimer aanbod bieden aan de medewerkers van Abiant. Het past in onze visie van ontwikkelen, binden en boeien. Daarin willen we gevraagd en ongevraagd vormgeven aan de behoefte om te ontwikkelen. Naast dat de Academie voorziet in een behoefte vinden we het ook passen bij een professionele manier van werken.

Naarmate de tijd vorderde zijn we meer invulling gaan geven aan de Academie door onder meer een on-boarding programma voor nieuwe medewerkers.”

Hoe bevalt mix van online en fysieke trainingsbijeenkomsten?

“Het blended concept spreekt ons aan. Het is prettig om online voor te bereiden en in te lezen. In de fysieke training kun je dan direct to-the-point trainen. Juist die mix leidt tot een effectieve tijdsbenutting. Sommigen zitten ’s ochtends beter in hun vel. Anderen ’s avonds. Door deze online werkwijze (asynchroon) kan iedere medewerker de voorbereiding doen op een eigen moment. Daarmee is de mix ideaal. De elektronische leeromgeving dient ook als naslagwerk en online krijg je direct feedback, zodat je er direct mee verder kan. Je kunt online werken in je eigen tempo.”

Zijn er ook nadelen aan het online leren?

“De vrijheid is ook een valkuil. Het is de mens eigen om uit te stellen. Het vergt zelfdiscipline om de opdrachten en voorbereiding (tijdig) te doen. Dat zien we ook bij andere opleiders. De notificaties (van het systeem) om de medewerkers een reminder te geven, werken goed. We geloven in een mix van monitoren en stimuleren. Daarin geven we medewerkers veel vertrouwen, maar ze blijven zelf eigenaar van hun leerproces.”

Binnen de Academie biedt Abiant ook 1-op-1 begeleiding in de vorm van coaching. Hoe bevalt dat?

“Jullie (Hoenders|TrainersNoord) zijn heel goed in staat om coaches te koppelen die goed matchen. Door de intensieve samenwerking en regelmatige trainingen, kennen jullie Abiant goed. Dit maakt dat jullie prima in staat zijn om een goeie match te maken tussen medewerker en coach.”

Hoe is de samenwerking met Hoenders|TrainersNoord

“Na 5 jaar is Werner nog steeds een vertrouwd gezicht binnen de organisatie. Daar zit ook een gevaar in. Hoe blijf je vernieuwend? Been there, done that ligt op de loer. We blijven kijken naar: Welke nieuwe tools en trucs kun je aanvullend leren? De samenwerking is constructief. Werner is een sympathieke, enthousiast en krachtige persoonlijkheid. Dat zien we ook in de evaluaties. Hij laat mensen tot hun recht komen, creëert een veilige omgeving en sluit aan bij de organisatie.”

Opzetten, inrichten en uitvoeren trainingen Abiant academie

Continuïteit in leren met een eigen Academie

In 2015 start de samenwerking tussen Werner Hoenders en Abiant. Werner traint een groep accountmanagers op commerciële vaardigheden. Na een aantal trainingen ontstaat de behoefte om structureler vorm te geven aan ontwikkeling van communicatieve vaardigheden binnen de holding. Dit leidt in 2017 tot de oprichting van de Abiant Academie. Huidige medewerkers krijgen hiermee een aanbod van thema’s waardoor zij zich blijven ontwikkelen en borging centraal staat. Nieuwe medewerkers vinden snel aansluiting bij de manier van werken van Abiant. Hoenders Training & Coaching verzorgt de trainingen soft skills.

Opzet
De academie is opgebouwd uit H.I.T.’s: High Impact Trainingen. Iedere training heeft dezelfde volgordelijke opzet namelijk:
1. Online leermodule (bekijk de trainingen die klaar staan)
2. (Inter)actieve oefenbijeenkomst met trainingsacteur
3. Reflectie en/of praktijkopdracht
4. Certificaat

1. Online leermodule in Elektronische Leer Omgeving (ELO)
In de ELO leren de deelnemers door middel van video’s en interactieve werkvormen een methodiek of theoretisch kader. Tevens kunnen ze casuïstiek en leerdoelen inbrengen via deze individuele elektronische leeromgeving.

2. Oefenbijeenkomst met acteur
In de fysieke trainingsbijeenkomst focussen we op oefenen en doen. De trainingsacteur is goed bekend met de werksituatie van de deelnemer aan de training. Daarnaast brengt de deelnemer een eigen casus in, zodat we afstemmen op de praktijk. De acteurs zijn laagdrempelig en toegankelijk. Daardoor is oefenen en je kwetsbaar opstellen ‘veilig’.

3. Reflectie/praktijkopdracht
Om de transfer van het geleerde te maken naar de praktijk krijgen de deelnemers na afloop van de training in de ELO een opdracht. Vaak is die gericht op het uitvoeren van het geleerde, bijvoorbeeld door een bepaalde methodiek (FOPEN) in een klantgesprek toe te passen. De deelnemer neemt een collega mee en die geeft gericht feedback op de methodiek. De opdrachten verschillen per HIT. Soms ga je met collega’s klanten bellen of voer je een lastig gesprek met je collega en upload je in de ELO een verslag van de reflectie op dit gesprek.

4. Certificaat
In de ELO monitoren wij de verrichtingen van alle deelnemers. Wij houden leidinggevend kader van Abiant op de hoogte van de vorderingen. Elke deelnemer krijgt een certificaat als hij/zij alle onderdelen volledig heeft afgerond.

Het aanbod Hoenders|TrainersNoord in de Academie
De trainingen die Hoenders|TrainersNoord aanbiedt in de Academie:
1. Basisvaardigheden communicatie – gesprekstechnieken
2. Commerciële vaardigheden
3. Adviserend verkopen deel 1 FOPEN
4. Adviserend verkopen deel 2 FOPEN verdieping
5. Netwerken
6. Eigen casuïstiek
7. Coachend Leidinggeven
8. Klantgericht telefoneren
9. Sociale vaardigheden
10. Interviewtechnieken
11. Van reactief naar proactief
12. Inspiratiedag

Naast trainingen ook coaching

Deelnemers kunnen door een bepaalde combinatie van trainingen af te nemen een leerlijn volgen. Tevens biedt Hoenders|TrainersNoord diverse coachingstrajecten waarin deelnemers 1-op-1 in gesprek gaan met een coach namens TrainersNoord. Thema’s lopen uiteen van commercie of communicatie tot persoonlijke effectiviteit en stressreductie.

Evaluatie

Evaluaties van deelnemers zijn positief. Over 2017 was de gemiddelde waardering een 9. In 2018 een 9,2 en in 2019 een 9,1. De blended mix van online en offline leren werkt goed voor Abiant.

Arien Huijssoon 
Operationeel directeur
Abiant Uitzendgroep