Krachtig in coomerciele communicatie
JE BENT HIER: HOME  >  WERKWIJZE

Werkwijze

Focus op kwaliteiten

Natuurlijk heeft iedereen leerpunten. Maar er zijn ook gedragspunten die een deelnemer al beheerst. Je daar bewust van zijn levert veel op. Deze vaardigheden kan je inzetten wanneer dat nodig is. Bovendien geeft het je zelfvertrouwen. Zo is leren leuk!

Stap(jes) in naaste ontwikkeling

Ik richt me op wat leerbaar is. Op elke (soms kleine) stap richting het (vaak grote) doel. Daarbij is het werk- en denkniveau van de deelnemers uitgangspunt.

Veiligheid staat voorop

In een leersituatie is veiligheid belangrijk. Alleen dan durven de deelnemers ‘risico’s’ te nemen. Nieuw gedrag uitproberen is spannend! Daarom zorg ik voor een veilige leeromgeving, waarin deelnemers zich kwetsbaar kunnen opstellen. Zij ervaren dan tijdens de oefeningen het positieve effect van nieuwe vaardigheden. Dat creëert succeservaringen en geeft hun vertrouwen om in de praktijk toe te passen wat ze geleerd hebben.

Een veilige werkomgeving maakt dat de deelnemer risico’s durft te nemen en fouten mag maken. De organisatie is verantwoordelijk voor een klimaat waarbinnen dit risico voor de deelnemer aanvaardbaar is. Graag geef ik advies hoe je dit klimaat kan creëren.

Positieve & directe stijl

In mijn contact met mijn deelnemers en klanten hanteer ik een positieve benadering. Soms direct en confronterend, maar altijd met respect. Onderzoek wijst uit dat in emotie, dus ook confronterende momenten, de meest effectieve leermomenten ontstaan. Dat wat ‘pijn’ doet blijft beter hangen. Dit is niet altijd leuk, maar wel effectief.

Bewustwording als instrument voor verandering

Verandering -verbetering- begint bij bewustwording. Daar werk ik gericht aan tijdens mijn trainingen en coachingen. Hiervoor hanteer ik verschillende methoden:

 • eigen cases van de deelnemers vormen het trainingsmateriaal;
 • feedback geven op concreet gedrag in en rond de training;
 • gevarieerde en afwisselende werkvormen.

Ervaringsgericht leren

Mijn trainingen zijn gericht op doen. Je leert meer en vanuit je eigen interne motivatie als je leert door te ervaren. Ook als het gaat om gedragsverandering is ondergaan effectiever dan lange theoretische verhandelingen.

Afstemming op de praktijk

Hoe meer een training gericht is op de praktijk van de deelnemers, hoe beter het resultaat. Deze afstemming bereik ik door:

 • de leerwensen van de deelnemers te inventariseren. Zij kennen hun praktijk het beste en weten goed wat er nodig is om hun performance te verbeteren;
 • de gelegenheid te bieden eigen cases in te brengen;
 • SMART-verbeterpunten af te spreken met de deelnemers;
 • een buddysysteem te activeren;
 • resultaatafspraken te maken;
 • reflectieopdrachten te geven;.
 • resultaatworkshops aan te bieden;
 • leidinggevende(n) te adviseren over hun bijdrage aan de resultaten voor, tijdens en na de training
 • leidinggevende(n) te coachen.

Blended learning

Blended Learning met webcamoefeningen:

Door ontwikkelingen in de informatietechnologie nemen de mogelijkheden van virtueel leren toe. Dat biedt mogelijkheden om kosten te besparen en het aantal prikkels te verhogen. Een voorbeeld hiervan is gebruik maken van een on-line community (e-learing systeem). Je kunt ook social media of games inzetten als leerinstrument.

Altijd maatwerk

In-company trajecten zijn maatwerk. De behoefte van de klant staat centraal. Oplossingen en interventies bepalen we samen en zijn daar direct op afgestemd.

Om de verschillende leerdoelen van de deelnemers te faciliteren, kies ik ook bij open trainingen voor een maatwerk benadering. De leerdoelen van de individu (en organisatie) zijn leidend boven een standaard programma. Hierdoor leren alle deelnemers optimaal, in tegenstelling tot open trainingen die met een vast draaiboek werken.

Leren is (ook) leuk

Leerervaringen die positieve emoties oproepen, vergroten het leereffect. Creatieve werkvormen vergroten de aantrekkelijkheid van het programma en nodigen uit om actief mee te doen. Naarmate deelnemers plezier beleven en op hun gemak zijn, staan ze meer open voor feedback en is het leereffect groter.

LEES VERDER OVER WIE ZIJN WIJ?

Allebedrijvenin

Deel deze informatie:


Visualisatie Hoenders Training & Coaching
ALGEMENE VOORWAARDEN    |    KLACHTEN    |    PRIVACY    |    AFDRUKKEN    |    © : HOENDERS COACHING & TRAINING    |    SITE: SPECKEN.NL