Krachtig in coomerciele communicatie
JE BENT HIER: HOME  >  AANBOD

Acquisitie- en verkooptraining

Meer omzet, opdrachten en continuÔteit zijn doelen die mijn klanten willen bereiken. Daarbij help ik. Deelnemers zijn vaak professionals of experts die willen leren op het gebied van commerciŽle communicatie en klantgerichtheid.

Voorbeelden van trajecten die ik voor kan verzorgen:

 • CommerciŽle vaardigheden
 • Telefonisch acquireren
 • Klantgericht denken en werken
 • Netwerken
 • Salescoaching
 • Relatiebeheer
 • Commercieel telefoneren
 • CommerciŽle gespreksvoering
 • Klachten omzetten in kansen
 • Klantgericht telefoneren
 • Sprankelend presenteren
 • Personal branding

Met de klant bespreek ik welke interventie het best past bij de vraag. Vaak is de uitkomst: Blended-learning. Dit is een mix van leermethoden.

Om een voorbeeld te geven: Bij een klant in de zakelijke dienstverlening heb ik gekozen voor een korte training met daarna coaching-on-the-job. Voorafgaand, tijdens en na de training kregen de deelnemers opdrachten via een leeromgeving. Daarin waren ook filmpjes en theorie terug te vinden over het thema.

Gelijktijdig met dit traject krijgt de direct leidinggevende coaching op het borgen en begeleiden van de resultaten in de praktijk. Als het leertraject voorbij is, neemt hij het stokje over. Het leren in de praktijk gaat dan door.

Blended-learning heeft als voordeel dat je:

 • relatief simpel het aantal prikkels kunt opvoeren. Als deelnemer ben je over een langere periode bezig met de leerstof. Dit verhoogt het leerrendement.
 • de deelnemer de e-learning module kan doen wanneer het hem/haar past.
 • de kosten laag kunt houden (denk aan: hotelkosten, reiskosten, lunchkosten).

Met deze benadering krijgen de deelnemers meer kennis van en vaardigheden in het verkoopvak. Dat geeft vertrouwen en handvatten om succesvol commerciële activiteiten te verrichten. Ze zijn beter in staat om meer en/of kwalitatief betere opdrachten te 'scoren' en zo de continuÔteit van de organisatie te waarborgen.

Voor coaching maak ik gebruik van de Birkmanmethode.

LEES VERDER OVER WERKWIJZE

Allebedrijvenin

Deel deze informatie:


Visualisatie Hoenders Training & Coaching
ALGEMENE VOORWAARDEN    |    KLACHTEN    |    PRIVACY    |    AFDRUKKEN    |    © : HOENDERS COACHING & TRAINING    |    SITE: SPECKEN.NL